background

Energeticky úsporná okna a dveře

15.11.2011

Při výrobě nebo výběru energeticky úsporných oken se většina lidí soustředí na správnou volbu profilového systému a skla s odpovídajícím součinitelem prostupu tepla. Často se zapomíná, že prostup tepla oknem nebo i dveřmi neovlivňují pouze tyto dva známé komponenty, ale také použité kování, případně dveřní prahy.

Pro stále se rozvíjející výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů vyvinulo MACO výrobky zajištující bezpečný pohyb s velkými a těžkými okenními nebo dveřními prvky s optimálním přítlakem a minimálními tepelnými ztrátami.

Okenní kování pro XL formáty

Nutnost používat u oken těžké izolační trojskla nebo potřeba velkých okenních ploch u pasivních domů klade vysoké nároky na nosnost okenního kování. MACO kování MULTI MAMUT 180 snadno udrží okna až do hmotnosti 180 kg a šířky křídla 1800 mm, výšky křídla 2800 mm (měřeno v kovací drážce) a plochy okna 3,6 m2.

Pokud však okenní prvek nepřesáhne 130 kg je z energetického i estetického hlediska velmi vhodné použít zcela skryté okenní kování MULTI VV130 s nosností 130 kg. Kování je umístněno ve vnitřním prostoru konstrukce okna tzn. mezi křídlem a rámem, tím nepřichází do styku s teplým okolním vzduchem a efektivně tak předchází tepleným mostům. Nespornou výhodou je také celkový vzhled, protože na okenním křídle je vidět pouze okenní kliku.

Zdvižně-posuvné dveře s GFK prahem

K populárním zdvižně-posuvným systémům terasových a balkónových dveří by měl investor nebo projektant zvolit co nejvhodnější prahy. Důležitá je nejen malá výška prahu, ale i tepelná prostupnost. Sklolaminátové prahy MACO GFK dosahují velmi nízkého součinitele prostupu tepla (U = 0,69), takže další tepelná izolace není nutná. Výška prahu pouhých 17 mm zaručuje, že ho snadno překonají i lidé s pohybovými potížemi nebo vozíčkáři. A mimochodem zdvižně-posuvné kování MACO RAIL-SYSTEMS HS používané společně s MACO GFK prahy bezpečně unese až 400 kg těžké okenní prvky v energeticky úsporných domech.

Optimálně těsnící vchodové dveře

U běžných zámků se dveře po zavření zajistí pouze jednou střelkou na úrovni kliky a poté se zamykají vysunutím dveřní závory umístěné pod střelkou. Přítlak takových dveřních křídel není v okrajových oblastech zcela optimální. V případě třístřelkového zámku MACO Z-TF doplňují středovou klikovou střelku dvě dodatečné multifunkční střelky umístěné v horní a dolní části zámku. Díky těmto třem střelkám se dveřní křídlo spolehlivě fixuje ve třech bodech okamžitě po zavření dveří bez dodatečného uzamčení. Tyto tři úchytné body zajistí trvalý přítlak po celé výšce dveří. Výsledkem je zvýšená ochrana proti tepelným ztrátám a proti hluku.

Zpět