background

Různé úrovně bezpečnosti oken

01.03.2012

Staré přísloví říká, že příležitost dělá zloděje. Tato příležitost existuje i u oken a dveří. Rakouský výrobce kování MACO zaznamenal slabinu oken i dveří vůči vypáčení již před více než deseti lety a reagoval tehdy vyvinutím unikátního otočného bezpečnostního čepu a protilehlého uzávěru s bezpečnostní drážkou. Dnes tento systém bezpečnostního kování nese označení MACO i.S.

Zloději však byli stále vynalézavější a kromě tradičního vypáčení okenního křídla začali používat nové metody, posun kování šroubovákem nebo navrtávání profilu a otočení okenní klikou pomocí různých nástrojů z exteriéru. Zde se jako slabý bod ukázala běžná okenní klika. Společnost MACO tedy začala vyrábět bezpečnostní kliku s blokovacím tlačítkem příp. se zámkem, která zabrání posunu kování nebo odolá otočením přes navrtaný profil.

V ČR se před několika lety výše popsané metody zlodějů stávaly stále intenzívnější, o čemž svědčí zprávy Policie ČR. Česká a slovenská pobočka MACO na základě tohoto vývoje zahájila v roce 2010 velkou osvětovou kampaň s názvem „Bezpečná okna“. Cílem kampaně je upozorňovat na možná rizika násilného překonání oken a poradit, jak se jim bránit. I když žádné opatření nedokáže úplně zabránit vloupání, je možné tato rizika významně snížit.

Stupně bezpečnosti

Dnes téměř každý výrobce oken hovoří o zvýšené bezpečnosti dodávaných oken. Co to však znamená zvýšená bezpečnost? Jednotlivé stupně mechanického zabezpečení oken můžeme rozdělit na stupně definované výrobcem a definované evropskou normou EN 1627-30 (normovaná bezpečnost). Ty definované výrobcem využívají jako bezpečnostní prvek pouze okenní kování s určitým počtem bezpečnostních uzavíracích bodů a v lepším případě je okno vybaveno také bezpečnostní klikou. Normovaná bezpečnost prověřuje okenní prvek jako celek včetně způsobu zabudování tohoto prvku do zdi. Výslednou odolnost proti vloupání určují všechny komponenty použité při výrobě (kování, klika, profil, sklo), technologický postup výroby okna i montáž.

Jednotlivé stupně bezpečnost dle MACO + dle EN 1627-30:

Úroveň bezpečnosti

Vybavení okna

Možnost násilného překonání

žádná bezpečnost

standardní okenní kování, běžná klika, běžné zasklení

snadné vypáčení křídla nebo posun kování šroubovákem, rozbití skla

základní bezpečnost

kování s 1-3 bezpečnostními body, bezpečnostní klika, běžné zasklení

vypáčení křídla masivnějším nářadím, rozbití skla

zkoušená bezpečnost (AhS)

kování s 4 bezpečnostními body, bezpečnostní klika, bezpečnostní sklo

vypáčení křídla masivnějším nářadím, vybourání okna ze zdi

normovaná bezpečnost RC2(dříve WK2)

kování s bezpečnost. body na všech uzávěrech (počet dle rozměru okna), bezpečnostní klika Tresor, vlepované bezpečnostní sklo

překonání okna po delším čase při použití velmi masivního nářadí, dle normy musí odolat min. 3 min. páčení během 15 minut

Změna norem EN 1627-30

Od loňského roku došlo k aktualizaci evropských norem EN 1627-30 týkajících se odolnosti okenních prvků a dveří proti vloupání. Došlo k změně názvu jednotlivých tříd odolnosti z WK na RC (Resistance Class). Kromě kosmetické změny názvů jednotlivých tříd došlo také k malým změnám způsobů testování odolnosti oken. U třídy RC 1 N (WK 1) je nově požadavek na dodatečný zátěžový test, kdy se při páčení měří vychýlení křídla od rámu měřícím etalonem. Třída WK 2 byla rozdělena na dvě podtřídy, RC 2 a RC 2 N. U nové třídy RC 2 N není testováno zasklení. U třídy RC 2 (WK 2) je tak jako dříve požadavek na bezpečnostní zasklení P4 A. U dynamické zkoušky tříd RC 1 N až RC 3 byl dosud používaný 30 kg pytel s pískem nahrazen 50 kg dvojitou pneumatikou. Do sad nářadí A2 (RC2) a A3 (RC3), s kterými jsou zkoušky odolnosti prováděny, přibylo nové nářadí. Pokud jste jako výrobce oken držitelem certifikátu WK2 nebo WK3, tak tyto certifikáty neztrácejí platnost.

Zpět